Man med hörapparat i jobbet
Hörapparater
2019-09-30
Hörselprodukter
Hörselprodukter
2019-09-30

Hörselnedsättning

Lärare med hörapparat pratar med elever

En hörselnedsättning är och upplevs olika från person till person. Detta beror på att en hörselnedsättning kan vara allt från att inte kunna höra vissa ljud till att vara helt döv och inte kunna höra något alls.

Enligt WHO (världshälsoorganisationen) har 466 miljoner människor i världen hörselnedsättning. Det är nästan 5 procent av befolkningen. Och det numret förväntas växa, WHO uppskattar att 2050 kommer 1 av 10 personer att ha hörselnedsättning.

Vad är tecken på hörselnedsättning?

Det finns många symtom som du kan vara uppmärksam på:
• Högfrekventa ljud, så som exempelvis barn och kvinnors röster är svåra att förstå.
• Ljud som sjungande fåglar, syrsor eller ljudet av ugnen som piper är svåra att höra.
• Du tycker att andra mumlar och ber dem att upprepa sig.
• Bakgrundsbuller gör det väldigt svårt att höra andra röster.
• Du är benägen att dra dig tillbaka från sociala sammanhang eftersom det är för svårt att höra.
• Du höjer volymen på TV och radio.
• Du har lockkänsla i dina öron

Typer av hörselnedsättning

Hörselnedsättning sker av olika orsaker och det är viktigt att veta att det finns olika typer och grader av hörselnedsättning. Många får aldrig få veta vad som orsakade deras hörselnedsättning, men några av de vanligaste orsakerna är;

Öroninfektioner/öroninflammationer

En allvarlig öroninfektion kan orsaka hörselnedsättning. Det är viktigt att rådfråga vården, som 1177, när du har en öroninfektion eller öron. Vissa öroninfektioner kan orsaka vätska bakom trumhinnan som upplevs som en övergående hörselnedsättning, men kroniska öroninfektioner kan leda till allvarligare hörselnedsättning över tiden.

Sensorineural

En sensorineural hörselnedsättning beror på en skada eller förändring på hårcellerna som finns i innerörat även kallad cochlea. Skadan på hårcellerna kan bero på många olika saker som t.ex åldersförändring eller buller.

Åldersnedsättning/presbyacusis

Hörselnedsättning sägs ofta vara en del av åldrandet. Åldersrelaterad hörselnedsättning/presbyacusis som är en sensorineural hörselnedsättning påverkar vanligtvis båda öronen lika mycket och orsakas ofta av naturliga förändringar i inner örat.

Bullerskada

Bullerskada, är en sensorineural hörselnedsättning som uppkommer när människor utsätts för mycket starka ljud, som en explosion, och andra från långvarig exponering för högt ljud över tiden, till exempel en musiker i ett rockband. Det finns två huvudfaktorer som påverkar sannolikheten för buller som skadar din hörsel; ljudets kraft och hur länge exponeringen för den är. Ju starkare ljudet är desto kortare är den tid det tar för skada att uppstå. För att undvika bullerskada är det viktigt att alltid använda hörselskydd i en miljö med starka ljud.

Genetiskt

En genetisk hörselnedsättning är ofta medfödd, men en genetisk hörselnedsättning kan också komma senare i livet. Många länder har nu obligatoriska hörselprov som testar hörseln när en bebis är född. Om en bebis inte får ett godkänt resultat testet, då kan de genomgå ytterligare tester för att ta reda på om orsaken är genetisk. I många fall är det inte alls en hörselnedsättning utan fostervatten som är kvar i örat på bebisen.

Nervskador

Skador på hörselnerven kan orsaka hörselnedsättning och är vanligen ett resultat av åldrande, bullerexponering, mediciner, trauma eller genetik. Hörselnerven går från örat till hjärnan.

Olika grad av hörselnedsättning

Det finns många grader av hörselnedsättning, hörselnedsättning upplevs olika från person till person. Även om man har en mindre hörselnedsättning kan det vara svårt att höra i vissa situationer, som på avstånd och i störande bakgrundsbuller.

Mild hörselnedsättning varierar mellan 26 och 40 dB. En person med mild hörselnedsättning har svårigheter att förstå 25 till 40 procent av alla akustiska talssignaler. Dessa inkluderar ljud som fåglarna sjunger, ljudet av löv blåser över trottoaren och några höga verbala signaler.

Måttlig hörselnedsättning varierar från 41 till 55 dB.

Måttligt svårt varierar mellan 56 och 70 dB. Någon med måttlig hörselnedsättning kan tycka att det är väldigt svårt att förstå tal när det finns mycket bakgrundsbrus, till exempel på en restaurang.

Svår hörselnedsättning varierar från 71 till 90 dB. Samtal måste genomföras högt för någon med svår hörselnedsättning och som inte använder hörselteknik. Gruppkonversationer kräver mycket ansträngning för att de ska kunna höra.

Grav hörselnedsättningen är ungefär 91 dB. Någon med en grav hörselnedsättning kan vanligtvis inte höra något tal. Utan ett hörapparat är kommunikation inte längre möjlig även med intensiv ansträngning.

Misstänker du en hörselnedsättning?

Om så är fallet är det bäst att besöka en audionom för att testa din hörsel och identifiera hörapparater som fungerar bra för dig. Du kan börja med att göra ett gratis hörseltest online.