Uddannelse – Hør mig
October 3, 2019

Tydelig kommunikation hjælper APD-børn i skolen

August 1, 2019

Folkeskolelærer løste et problem med dårlig akustik

January 28, 2019

Fokus på at lære

Skolen og førskolen er ofte støjfyldte miljøer. Jo værre lydmiljø, desto sværere er det for eleverne at opfange information. I følge lærerforbundet påvirkes mange lærere af problemer med hørelsen, men også på stemmen.